Η Πετρίνα Λακωνίας, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με 265 μόνιμους κατοίκους, βρίσκεται 35 χιλ. νότια της Σπάρτης ή 15 χιλιόμετρα Β.Α του Γυθείου, σε υψόμετρο 220 μέτρων στις ανατολικές πλαγιές του Ταΰγετου.

Πετρίνα Λακωνίας

Πετρίνα Λακωνίας

Πετρίνα

« …Ύστερα είν “ένα όρος ελαιών,
που δεν είναι καθόλου μικρότερο
από το όμοιο που “ναι στην Παλαιστίνη
και που “ναι δίκαιο να το λέμε άγιο…
…ΠΕΤΡΙΝΑ είναι τ” όνομά του… »
«Κώμης Έκφρασις»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
15ος αιών

Μέσω της Ιστοσελίδας μας θέλουμε να κάνουμε ευρύτερα γνωστή την προσφορά των Πετριναίων στην Κοινωνία και το Έθνος, και να παρουσιάσουμε τις φυσικές ομορφιές του χωριού μας, που, όπως φαίνεται και από τις σχετικές φωτογραφίες, είναι ένα κόσμημα για την ορεινή Λακωνία.
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτα και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τις σελίδες ακόμη καλύτερες.