Βρισκόμαστε 35 km νότια της Σπάρτης, σε υψόμετρο 300 m, στα ανατολικά κράσπεδα του Ταυγέτου.

Οικισμός: Πετρίνα
Υψόμετρο: 222 μ.
Επίσημη Ονομασία: Πετρίνα,η
Τοπ. διαμέρισμα: Τ.Δ.Πετρίνας
Έδρα Δήμου: Γύθειο
Περιφ. Ενότητα: Λακωνία
Κωδ. Οικισμού: 16190801
Πρώην (Καποδιστριακός) Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΣΜΥΝΟΥΣ

Η ΠΕΤΡΙΝΑ «Μεσ’ από πράσινες ελιές και στάχυα χρυσοφόρα Δεν είσαι πόλη από χαλκό, ουτ’ απ’ αχάτι χώρα Σε ξέρει ο θεός και το καλό δε σε ξεχνά ποτέ του Σε ξέρει ο ήλιος και η βροχή στα πόδια του Ταϋγέτου Μένουν τα πάντα ανάλλαχτα. Τα σπίτια, οι ζευγολάτες Και κουδουνίζουν οι πλαγιές κι αχολογούν οι στράτες Σαν ένας ύμνος στη χαρά των δουλευτών τα χέρια Σπέρνουν, θερίζουν, γνέθουνε, σφυροκοπούν τη γης Και μεσ’ στα λόγγια απλώνεσαι πιο ειρηνικό απ’ τ’ αστέρια. Κυψέλη ηλιοπλημμύριστη, χωριό της προκοπής.»
(Νικηφόρος Βρεττάκος, 1947)